வக்கீல் தொழில் குறித்து மகாத்மா காந்தி…

வக்கீல்களும் மனிதர்களே. ஒவ்வொரு மனிதரிடமும் நல்ல குணமும் ஏதாவது இருக்கும்.

வக்கீல்கள் ஒரு நல்ல காரியம் செய்ததாக ஏதாவது சம்பவங்கள் இருக்குமானால், அந்த நன்மை வக்கீல்கள் என்பதை விட, மனிதர்கள் என்ற முறையில் அவர்கள் செய்ததாகும்.

வக்கீல் தொழில் ஒழுக்கக்கேட்டை போதிக்கிறது. இத்தொழில் கவர்ச்சியில் இருந்து காக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் மிகச்சிலரே.

இந்துக்களும், முஸ்லிம்களும் சச்சர விட்டுக்கொண்டால் அதை யெல்லாம் மறந்து விடுமாறு சாதாரண மனிதன் கூட அவர்களைக் கேட்டுக் கொள்வான்; இருதரப்பாரும் ஏதோதோ தவறு செய்திருக்கலாம் என்று அவர்களிடம் சொல்லி, இனியும் சண்டைப்போட்டுக் கொள்ள வேண்டாம் என்று அவர்களுக்கு புத்திமதி கூறுவான்.

ஆனால், வக்கீல்கள் தங்கள் கட்சிக்காரர்களுக்கு உதவியாய் இருந்து அந்த கட்சிக் காரர்களுக்கே புலப்படாத புதியதான வழிகளையும், வாதங்களையும் கண்டு பிடிப்பதை வேலையாக செய்கிறார்கள். அப்படிச் செய்யவில்லை என்றால், தங்கள் தொழிலின் கௌரவத்தில் குறைந்த வர்களாக கருதப்படுவதாக நினைக்கிறார்கள். ஆகையால், வக்கீல்கள் சண்டை சச்சரவை குறைப்பதற்கு பதிலாக கூட்டுகிறார்கள்.

மேலும் இத்தொழிலுக்கு வருபவர்கள் பணம் சம்பாதிக்க வருகிறார்களே ஒழிய, துன்பப்படுபவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக வருவதில்லை. பணக்காரர் ஆவதற்கான வழிகளில் இதுவும் ஒன்று.

தகராறுகள் அதிகரிப்பதனாலேயே அவர்களுக்கு நன்மை உண்டு. மனிதர்களுக்குள் தகராறுகள் ஏற்படும் போது அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் என்பதை நான் அறிவேன்.

சின்ன வக்கீல்கள் உண்மையிலேயே தகராறுகளை உண்டு பண்ணுகின்றனர். இவர்களுடைய தரகர்கள் எத்தனையோ பேர் அட்டைகளைப் போல ஏழை மக்களின் இரத்தத்தை உறிஞ்சுகின்றனர்.

வக்கீல்களுக்கு வேலை என்பதே இல்லை. அவர்கள் சோம்பேறிகளாக இருப்பவர்கள். ஆடம்பர வாழ்க்கையை நடத்துவதற்காக, இத்தகைய தொழிலுக்கு வருகின்றனர்.

தம்தொழில் மிகவும் கௌரவமானது என்று வக்கீல்கள் தாங்களே கண்டு பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தம் பெருமைகளை தாமே உண்டாக்கி கொள்வதைப் போலவே அவர்கள் சட்டங்களையும் தாமே உண்டாக்கு கின்றனர்.

என்ன கட்டணம் வாங்குவது என்பதை அவர்களே முடிவு செய்து கொள்ளுகின்றனர். அவர்கள் தெய்வப்பிறவியோ ஏன்று ஏழை மக்கள் எண்ணும் வகையில் ஆடம்பரத்தையும் மேற்கொள்ளுகின்றனர்.

சாதாரண தொழிலாளியை விட அவர்கள் அதிகக்கட்டணம் விரும்புவானேன்? அவர்களுடைய தேவை அதிகமாக இருப்பானேன்? தொழிலாளர்களை விட நாட்டிற்கு எந்த வகையில் அவர்கள் உதவியுள்ளவர்கள்? நல்லதை செய்கிறவர்கள் அதிக ஊதியம் பெறுவதற்கு உரிமை பெற்று இருக்கிறார்களா?

நாட்டிற்கு ஏதாவது நன்மையைப் பண ஆசைக்காக செய்திருந்தால் அதை நல்லதென்று எப்படிக்கொள்ள முடியும்?

இந்து முஸ்லிம் சச்சரவுகள் அடிக்கடி வக்கீல்கள் தலையிடுவதாலேயே ஏற்படுகின்றன என்பதை இச்சச்சரவுகளைப்பற்றி நன்கு அறிந்தவர்கள் உணர்வர். இவர்களால் குடும்பங்கள் அழிந்து போய் இருக்கின்றன. இவர்கள் சகோதரர்களை விரோதிகள் ஆக்கியிருக் கிறார்கள்.

வக்கீல்களின் உபதேசங்களுக்குட்டபட்ட சமஸ் தானங்கள் கடன் சுமை மிகுந்தவைகளாக ஆகி விட்டன. பலர் தம் உடைமைகளை இவர் களாலேயே பறிகொடுத்து நிற்கின்றனர். இவை போன்ற உதாரணங்களைச் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம்.

ஆனால், அவர்கள் நாட்டிற்குச் செய்திருக்கும் பெரிய தீங்கு ஆங்கிலேயரின் பிடிப்பை அவர்கள் இங்கே பலப்படுத்தி இருப்பதே யாகும். நீதிமன்றங்கள் இல்லாமல் தங்கள் அரசாங்கத்தை ஆங்கிலேயர்கள் இங்கே நடத்திக்கொண்டு போவது சாத்தியம் என நினைக்கிறீர்களா?

மக்களின் நன்மைக்காக நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப் பட்டிருக்கின்றன என்று நினைப்பது தவறு. தங்கள் ஆட்சியை நிரந்தரமாக்கி கொள்ள விரும்பு பவர்கள், இந்த நீதிமன்றங்கள் மூலம் அதைச் செய்து வருகின்றனர்.

தங்கள் தகராறுகளை மக்கள் தங்களுக்குள்ளேயே தீர்த்துக் கொள்வதாய் இருந்தால், அவர்கள் மீது மூன்றாம் ஆள் எந்தவித ஆதிக்கத்தையும் செலுத்தமுடியாது.

சண்டையின் மூலமோ அல்லது தங்களுக்காக முடிவு செய்யும்படி தங்களுடைய உறவினரைக் கேட்டுக் கொள்ளுவதன் மூலமோ மனிதர் தகராறுகளைத் தீர்த்துக் கொண்டுவந்த காலத்தில் அவர்கள் மனிதத் தன்மையின் வரம்பை மீறிச் சென்றதில்லை.

கோர்ட்டுகளுக்கு போகத்தலைப்பட்ட பிறகே அவர்கள் மனிதத் தன்மையில் குறைந்தவர் களாகவும், கோழைகளாகவும் மாறினர். சண்டையிட்டு அதன் மூலம் தகராறில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் என்பது நிச்சயம் காட்டுமிராண்டித் தனத்திற்கு ஓர் அறிகுறியேயாகும்.

எனக்கும் உங்களுக்கும் மத்தியில் மூன்றாம் நபரை அழைத்து தகராறைத் தீர்த்துக் கொள்வது மிருகத்தனத்தைத் தவிர, வேறு என்ன? மூன்றாம் ஆள் கூறும் தீர்ப்பு எப்போதுமே நியாயமானதாக இருந்துவிட, போவதில்லை என்பது நிச்சயம்.

எது நியாயம் என்பது தகராறில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். நம் அறியாமையாலும், எதையும் நம்பும் தன்மையாலும், முன்பின் தெரியாத ஒருவர் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு நமக்கு நீதியை வழங்குகிறார் என்று நாம் எண்ணுகிறோம்.

வக்கீல்கள் இல்லா விட்டால் கோர்ட்டுகளை அமைத்திருக்கவோ அல்லது அவற்றை நடத்தி இருக்கவோ முடியாது. கோர்ட்டுகள் இல்லாமல் ஆங்கிலேயரால் ஆள முடிந்திருக்காது என்பது முக்கியமாக நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விசயமாகும்.

ஆங்கிலேய நீதிபதிகள், ஆங்கிலேய வக்கீல்கள், ஆங்கிலேய போலீஸ்காரர்கள் ஆகியவர்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்போது ஆங்கிலேயரை மட்டுமே அவர்களால் ஆளமுடியும். இந்திய நீதிபதிகள், இந்திய வக்கீல்கள் இல்லாமல் ஆங்கிலேயரால் எதுவும் முடியாது.

முதன் முதலில் வக்கீல்கள் எவ்விதம் தோன்றினர். அவர்களுக்கு எவ்விதம் சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டன என்பவைகளை நீங்கள் சரியாக தெரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். பிறகு இத்தொழிலைக் குறித்து, எனக்கு இருந்து வரும் வெறுப்பே, உங்களுக்கும் ஏற்படும்.

வக்கீல்கள் தங்கள் தொழிலை கைவிட்டு விட்டால், ‘‘விபச்சாரத்தைப் போல இத்தொழிலும் இழிவானது’’ என்று கருதிவிட்டால், ஒரே நாளில் ஆங்கிலேய ஆட்சி சிதைந்துவிடும்.

மீன் நீரை விரும்புவது போல சச்சரவுகளையும், கோர்ட்டுகளையும் விரும்புவோர் என்று நம்மைப்பற்றி குற்றங் கூறப்படுவதற்குக் காரண கர்த்தர்களாக இருப்பவர்கள் வக்கீல்களே.

நீதிபதிகள் குறித்து தீர்க்கதரிசி காந்தி…

வக்கீல்களைப் பற்றி நான் கூறியனயாவும் நீதிபதிகளுக்கும் பொருந்தும். நீதிபதிகள் பெரியப்பன் பிள்ளைகளைப் போன்றவர்கள். வக்கீல்கள் சிற்றப்பன் பிள்ளைகளைப் போன்றவர்கள். ஒருவருக்கொருவர் பக்க பலமாய் இருப்பவர்கள். இவைகள் முற்றிலும் உண்மை. இவைகளுக்கு எதிரான எந்த கூற்றும் பாசாங்கு (நடிப்பே) ஆகும். 

ஆதாரம்: தாத்தா மகாத்மா காந்தி 1909 – ஆம் ஆண்டு, தனது நாற்பதாவது வயதில் எழுதிய முதல் நூலான இந்திய சுயராஜ்யம் நூலின் 11 – வது கட்டுரையில் இருந்து சுருக்கித் தொகுத்தவர், சட்ட ஆராய்ச்சியாளர் வாரண்ட் பாலா. 

தமிழ் வெளியீடு: காந்திய இலக்கியச் சங்கம், மதுரை – 625020. நிலைப்பேசி எண் 04522533957. விலை ரூ.20. கேர் சொசைட்டியிலுங் கிடைக்கும். 
நவஜீவன் பப்ளிகேசன்ஸ், அகமதாபாத் – 380 041. தொலைபேசி, +91-79-2754132,  இணையதளம்: www.navajivantrust.org 

மகாத்மாவின் பொற்காலம் 02-10-1869 முதல் 30-01-1948 வரை. 

அரசு ஊழியர்கள், வக்கீல்கள் மற்றும் நீதிபதிகள் குறித்து பகுத்தறிவுப் பெரியார்…

வக்கீல் தொழிலும், அரசு ஊழியமும் ஆங்கிலேய ஆட்சியின் பயனாய், இந்திய மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இரண்டு துன்பங்கள். இவ்விரண்டும் இந்த நாட்டில் பிரபுத் தன்மையை காப்பாற்ற இருக்கிறதே தவிர, நியாயத்தைச் செய்யவோ, ஏழைகளைக் காப்பாற்றவோ இல்லவேயில்லை.

நாட்டில் இவ்வளவு ஒழுக்கக்குறைவும், நாணயக்குறைவும், தரித்திரமும், மக்களுக்குக் கஷ்டமும், அலைச்சலும், எதிரெதிரான ஏழைத்தன்மையும், பணக்காரத் தன்மையும் இருப்பதற்கு காரணமும் இவ்விரு தொழில்களே. ஏழைகளையும், மத்தியத்தர மக்களையும் தலையெடுக்க விடாமல் செய்து வருவது, இவ்விரு தொழில்களுமே தவிர, வேறொன்றுமில்லை.

சாதாரண மக்களுக்கு நீதி கிடைப்பதில்லை என்பதோடு, பணக்காரனாய் இருப்பவன் பணத்தின் மகிமையால், 100 க்கு 90 வழக்குகளில், தன் இஷ்டப்படி நியாயம் பெறுகின்றான். நீதிபதிகளும், வக்கீல்களும் ஏழை மக்கள் நீதி பெறுவதற்கு இடையூறாகவும், பணக்காரர்கள் தங்கள் இஷ்டப்படி நீதி பெறுவதற்கு அனுகூலமாகவும் இருக்கின்றார்கள்.

இன்றைய வக்கீல் முறையே, மனித சமூகத்தின் ஒழுக்கத்திற்கும், நாணயத்திற்கும், சாந்திக்கும், ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கும் நேர் விரோதமானதாகும். அதுமாத்திரமல்லாமல், தேசத்தின் ஒழுக்கமும், நாணயமும், சுயமரியாதையும் கெட்டுப் போனதற்கு வக்கீல்களே காரணஸ்தர்கள் என்று சொல்வது சிறிதும் மிகைப்பட கூறுவதாகாது.

நமது நாட்டுப் பணக்காரர்கள் அநேகருக்கு அயோக்கியத்தனமும், ஆணவமும், நாணயக் குறைவும், நாட்டின் நலனுக்கு பொறுப்பற்ற தன்மையாய் நடந்து கொள்ளவும் காரணமே வக்கீல்கள்தாம். விவசாயிகள் பெரிதும் கடன்காரர்களாக இருப்பதற்கும் வக்கீல்களே காரணமாவார்கள்.

பிரச்சினைகளில் மக்களுக்கு அதிக நம்பிக்கையும், ஆசையும் ஏற்படுவதற்கு வக்கீல்களே காரணம் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது.

நாளுக்கு நாள் வழக்குகள் அதிகரித்துக் கொண்டே போவதற்கும், நீதிமன்றங்கள் அதிகமாக  கூடுவதற்கும் வக்கீல்களே காரணமாவார்கள். உண்மையை ஒளிக்காமல் தெளிவாய் சொல்லப் வேண்டுமானால், மக்கள் அயோக்கியர்கள் ஆனதற்கும், நாணயக் குறைவாய் இருப்பதற்கும் கூட, வக்கீல்களே மிகமுக்கிய பொறுப்பாளிகள் ஆவார்கள்.

வெள்ளைக்கார வக்கீல்களிடமும், வெள்ளைக்கார அதிகாரிகளிடமும் காணமுடியாத, அநேக ஒழுக்கக் குறைவுகளும், நாணையக் குறைவுகளும், நடுநிலையற்ற தன்மையும், நம் வக்கீல்களிடமும், அரசு ஊழியர்களிடமும் தாராளமாய் இருந்து வருகின்றன.

இதனால் ஒழுக்கமும், நாணயமும் உள்ளவர்கள் வக்கீல் தொழிலுக்கும், அரசு ஊழியத்துக்கும் அருகதையற்றவர்களாகி விட்டனர்.

சிவில் நீதிமன்றங்களில், அழைப்பானை சார்பு செய்யும் சேவகன் முதல் குமாஸ்தா உள்ளிட்ட ஊழியர்கள் வரை, ஒழுக்கத்திலும், நாணயத்திலும், யோக்கியப் பொறுப்பிலும் மிக மிக மோசமாக நடந்து கொள்ள வெகுகாலமாகவே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

நீதித்துறையில் லஞ்சமும், மாமூலும், மோசமும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், அத்துறையின் தலைவர்கள் என எல்லோருக்கும் தாராளமாய் தெரிந்தும், வேண்டுமென்றேயும் அனுமதித்துக் கொண்டிருக்கும் அளவு, மனிதனால் சொல்லக் கூட தகுதியுடவை அன்று.

வக்கீல்களின் தொல்லைகளும், நீதிபதிகளின் தொல்லைகளும் ஒருபாகம் என்றால், மற்ற ஊழியர்களின் தொல்லைகள் சகிக்க முடியாதவையாகும். இந்தத் துறைகளில் சீர்திருத்தமோ, ஒழுங்கோ செய்வதற்கு ஒரு அரசியல்வாதியோ, தேசியவாதியோ கிடையவே கிடையாது.

இதனால், வலுத்தவன் இளைத்தவனை நேருக்கு நேராய் உதைத்துத் தொல்லைப்படுத்தி, அவனிடம் உள்ளதைப் பிடுங்குவதை விட, நீதிமன்றம் மூலமும், வக்கீல்கள் மூலமும் பிடுங்கிக்  கொள்வதும், தொல்லைப்படுத்தி அவனை ஒழிப்பதும் மிகவும் சுலபமானதும், சட்டப் பூர்வமானதுமான காரியமாகவே இருந்து வருகிறது.

இம்முறையானது பணக்காரர்களுக்கு மிகவும் அனுகூலமாய் போய் விட்டதால், அவர்களும் சந்தோசத்தோடும், முழுப் பலத்தோடும் ஆதரிக்கிறார்கள்.

நடுநிலைமையற்ற அதிகாரிகளும், நாணயமும், ஒழுக்கமும், பொறுப்புமற்ற வக்கீல்களும், நீதிமன்ற ஊழியர்களும் தாங்கள் இந்த காரியங்களை செய்வதற்காக அடையும் ஊதியத்தையும், வரும்படியையும் பார்த்தால், உலகத்தில் எந்த யோக்கியமான நாணயமான மனிதனும், தொழிலாளியும் அடையும் ஊதியத்தை விட, எத்தனையோ மடங்கு அதிகமாக பெறுகின்றார்கள்.

ஒரு முன்சீப் என்பவர் (கீழ்நிலை சிவில் நிதிபதி) 300 ரூபாயில் ஆரம்பமாகி அக்கிரமங்களைச் செய்வதன் மூலம் படிப்படியாக மாதம் 4500 ரூபாய் வரை பெரும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வரை உயர்த்தப்படுகிறார்.

வக்கீல் மாதம் 100 ரூபாய் முதல் அக்கிரமமும், அயோக்கியத்தனமும், நாணயக்குறைவும், பித்தலாட்டமும் செய்யும் அளவிற்குத் தக்கபடி படிப்படியாய் கெட்டிக்காரனாகி மாதம் 10 ஆயிரம், 20 ஆயிரம், 50 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பெறும்படியான யோக்கியதை உடையவனாகிறான்.

ஒரு வழக்கு தொடுத்து 20 வருடத்திற்கு மேலாகியும், இன்னமும் முடிவுறாது இருக்கிறதென்றால், விசாரணை முறையில் இருக்கும் யோக்கியதையைச் சொல்ல வேண்டுமா?

உலகத்தார் எல்லோராலுமே ஒழுக்கமற்றதென்றும், நாணயமற்றதென்றும், வெளிப் படையாய் தெரியும் படியாக நடந்து கொள்ளும் இத்தொழில்கள், “ஈனத் தொழில்களே”.

இத்தொழிலில் இவ்வளவு அக்கிரமத்திற்கான காரணமும், தீர்வும்

வக்கீல்களும், நீதிபதிகளும் ஒரே கூட்டத்தினராய் இருப்பது. அதாவது, வக்கீலே நீதிபதியாவதும், நீதிபதி வக்கீலாவதுமான முறை இருப்பது முதல் குற்றமாகும். வேறுபல நீதிபதிகளின் தீர்ப்புரைகளை மேற்கோள் காட்டி தீர்ப்புரைப்பது இரண்டாவது குற்றம். நியாய உலகம் சீர்பட வேண்டுமானால், அதில் ஒழுக்கத்திற்கும், நியாயத்திற்கும் சிறிதாவது இடமிருக்க வேண்டுமானால், முக்கியமாக இவ்விரண்டு முறைகளையும் ஒழித்து விட வேண்டும்.

மேலும், வக்கீல்கள் ஏராளமாக உற்பத்தி செய்யப்படுவதையும், கணக்கு வழக்கில்லாமல் வக்கீல்களை தொழில் நடத்த அனுமதி கொடுப்பதையும், நிறுத்திட வேண்டும். வக்கீல்கள் பெருகுவது, இந்த நாட்டின் நியாயத்தையும், ஒழுக்கத்தையும், சாந்தியையும் (அமைதியையும்) கெடுப்பதற்கு ஏற்பட்ட விஷக் கிருமிகளை வளர்ப்பதற்கே ஒப்பாகும். 

ஆதாரம்: 10-05-1931 தேதியிட்ட குடியரசு வார இதழின் தலையங்கத்தில் இருந்து தேவைக்கு ஏற்ப சுருக்கியும், ஒருங்கிணைத்தும் தொகுத்தவர், சட்ட ஆராய்ச்சியாளர் வாரண்ட் பாலா அவர்கள்.

தந்தைச் சொல்மிக்க மந்திரமில்லை!

நாம் இயற்கையை அனுசரித்துப் போனால், இயற்கையாகவே சட்டம் நமக்கு உதவுகிறது என்பதால், வக்கீல் தொழிலில் பொய்யை அனுசரித்ததே இல்லை. இதனால், நியாயமான வழக்குகள் மட்டுமே என்னிடம் வர, பொய் வழக்குகள் எல்லாம், வராமல் போய் எனது வேலை மிக எளிமையாகி விட்டது. வக்கீல்கள் மத்தியில் என் மதிப்பும் அதிகமாகியது.

வழக்கு தரப்பினர்களிடம் நட்பு கொண்டு, பிளவுப்பட்டிருக்கும் அவர்களை ஒன்றாக்கி, சமரசம் செய்து வைப்பதுதாம் உண்மையான வக்கீலின் கடமை. இக்கடமையைத்தாம் இருபது ஆண்டுகள் ஆற்றினேன். சமரசம் என்பது, இருதரப்புக்கும் வெற்றியைத்தரும் அழகுணர்ச்சி என்பதால், வக்கீல்களுக்கு எல்லா விதத்திலும் நன்மைதானே தவிர, எவ்விதத்திலும் நட்டமில்லை.

வழக்கு செலவுக்கு மீறிய கட்டணத்தை வாங்கியதே கிடையாது. நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லும் வழக்கு செலவுத்தொகையே எனது கட்டணம். வழக்கை நடத்த முடியாமல் போனால், வாங்கிய கட்டணத்தை திருப்பித் தந்து விடுவேன். வழக்கின் வெற்றி தோல்வியை வைத்து, கட்டணத்தை நிர்ணயித்ததில்லை. ஆனாலும், எதிர்பார்த்ததை விட, தொழிலும் வருமானமும் நன்றாகவே இருந்தது. எனது இவ்வருமான தொழிலைக் கூட, பெரிய மனம் படைத்தோர் சேவை என்றே கூறினர்.

கட்சிக்காரருக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயம் மற்றும் தண்டனையைப் பெற்றுத்தர தவறியதில்லை. அவமானம் என்பது குற்றம் புரிவதில்தாம் இருக்க வேண்டுமே தவிர, அக்குற்றத்திற்காக சிறை செல்வதில் அல்ல என்பதால், கட்சிக்காரருக்கு தண்டனையைப் பெற்றுத்தருவதும் நியாயமே.

அதேபோல, உரிமைகளுக்காக சிறை செல்லவும் தயாராய் இருக்க வேண்டும். எனது வாழ்நாளில், உரிமைகளுக்காக வருடக்கணக்கில் சிறையில் இருந்துள்ளேன்.

சட்டங்களைப் பற்றி எனக்கு அதிகம் தெரியாது. சாட்சிய சட்டத்தில் ஓரளவு தெளிவுண்டு.

தெரியாத சட்ட விசயத்தில், கட்சிக்காரர்களிடம், தெரிந்ததுபோல் காட்டிக் கொண்டதோ, வழக்கை நடத்தி தருகிறேன் என முன் வந்ததோ இல்லை. ஆனாலும், கட்சிக்காரர்கள் நானே நடத்த வேண்டும் என விரும்பினால், மூத்த வக்கீலிடம் ஆலோசனையைப் பெற உரிய கட்டணத்தைப் பெற்றும், உரிய ஆலோசனையைப் பெற்றும் நடத்திக் கொடுத்தேன்.

எனது திறமையை, சக்தியை பெரிய விசயங்களில் போராடுவதற்காக சேமித்து வைத்துக் கொண்டேன். பொது நலனுக்காக வழக்கு நடத்தியுள்ளேனே தவிர, எனது சொந்த வழக்கை நடத்தியதில்லை. ஒரே சமயத்தில் நான் ஏற்று நடத்திய எழுபது வழக்குகளில் ஒன்று மட்டுமே தோற்றது.

சத்தியமானது மலர் போல் மென்மையானதே ஆயினும், கல்போல் கடினமானது.

சரியாக சிந்திக்காத சொல் எதுவும் என் நாவில் இருந்தோ அல்லது பேனாவில் இருந்தோ வெளிவந்ததில்லை.

ஆதாரம்: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் 1925 இல், தம்முடைய அறுபத்தி ஆறாவது வயதில் எழுதிய, சுயசரிதையான சத்தியசோதனையில் இருந்து ஒருங்கிணைத்து தொகுத்தவர், சட்ட ஆராய்ச்சியாளர் வாரண்ட் பாலா.

சத்தியாக்கிரகத்தின் சக்தி!

சட்டத்தால், சட்டத்தை, சத்தியத்தின் வழியில் நின்று மீறுவதே, “சத்தியாக்கிரகம்”.

சத்தியாகிரகம் என்பது, தர்மத்துக்கு விரோதமான சட்டங்களை சட்டப்பூர்வமான முறையில் எதிர்த்து, அதற்காக விதிக்கப்படும் சிறைத் தண்டனையை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொள்வதாகும்.

நியாயமற்ற சட்டங்களுக்கும், உத்தரவுகளுக்கும் பணிவது ஆண்மையற்ற செயல் என்பதை நாம் உணர்ந்திருந்தால், எந்தச் சட்டமும், உத்திரவும் நம்மை ஒன்றும் செய்திட அல்லது அடிமைப்படுத்தி விட முடியாது.

தனது உடமைகள், போலி கௌரவம், உறவினர்கள், மரணம் என எதற்கும் அஞ்சாதவர்களே, சத்தியாக்கிரகத்தை பின்பற்றவும், வெற்றியடையவும் முடியும்.

சத்தியாக்கிரகியின் அகராதியில், “எதிரி” என்ற சொல்லே இருக்கக் கூடாது. எந்தச் சூழ்நிலையிலும் பொய்ச் சொல்ல ஏமாற்ற, துன்புறுத்தக் கூடாது. தனது உயிரைத் துறந்தாகிலும், பிறரது உயிரைக் காக்க வேண்டும்.

சத்தியாக்கிரக கைதி, தனக்கும் சாதாரணக் கைதிக்கும் வேறுபாடு இருப்பதாகக் கருதக் கூடாது. சிறையில், சிறப்புச் சலுகை எதையும் பெறக்கூடாது. சுயக் கட்டுப்பாட்டில், சக கைதிகளுக்கு முன்னுதாரணமாய் இருக்க வேண்டும்.

ஒரு சத்தியாக்கிரகி, வெளியில் இருப்பதை விட, சிறைக்குள் இருக்கும்போதுதான், தனது லட்சியத்துக்கான தகுதியைப் பெறுகிறார். எந்த அளவிற்கு, அகிம்சையோடு சிறை விதிகளை மதித்து நடக்கிறாரோ, அந்த அளவிற்கு கொள்கையில் உயர்வார்.

அகிம்சை என்பது, ”இம்சையை அறிந்தே அனுபவிப்பது”.

ஒத்துழையாமை என்பது, ”அநீதிக்கு ஒத்துழைக்காமல் இருப்பது”.

பலமும், அறிவும் உள்ள ஒரு சத்தியாக்கிரகி, தானே முன்வந்து அநீதிக்கு ஒத்துழைக்காது, இம்சைகளை ஏற்பதால் மட்டுமே, நீதியைக் காக்கவும், அவதூறுகளைப் போக்கவும் முடியும்.

சத்தியாக்கிரகம் ஒன்றே, சமத்துவம், சமாதானம், சமநீதிக்கான சரியான வழி. மற்றவை எல்லாம் அழிவுக்கான வழியே; பகையே!

ஆதாரம்: மகாத்மா காந்தி 1924 ஆம் ஆண்டு எரவாடா சிறையில் இருந்த போது எழுதிய, சத்தியாக்கிரகம் என்னும் நூலில் இருந்து ஒருங்கிணைத்தும், சுருக்கியும் தொகுத்தவர், சட்ட ஆராய்ச்சியாளர் வாரண்ட் பாலா.

வக்கீல் தொழிலின் அவலங்கள் குறித்து தேசிக விநாயகம் பிள்ளையவர்கள் தனக்கே உரித்தான கவி வடிவில்

To website
நீதிக் கெல்லாம் நிலைய மாகியும்
உண்மைக் கெல்லாம் உறைவிட மாகியும்
கருணைக் கெல்லாம் களஞ்சிய மாகியும்
வாழும் நியாய வாதிகள் தங்கும்

வீதியை முற்ற விலகிச் சென்று வீண்
விவகா ரங்கள் விளைநில மாகியும்
பொய்கள் அடைக்கலம் புகுமிட மாகியும்
குதர்க்கம் குடிகொளும் குகையிட மாகியும்
திருஅவ தாரம் செய்தன் றிருந்த ஓர்

அண்டப் புரட்டன் வக்கீல்ஆ பீஸில்
ஆனைப் பொய்யன் குமஸ்தனை யறிந்து,
காரியம் சொன்னார், கதைகளும் சொன்னார்;
‘காரணவ னைப்பல காரணத் தாலே
மாற்றும் படிக்கு வந்தோம்’ என்றார்;

புற்றை விட்டுப் புறம்போ காமல்
பட்டினி கிடக்கும் பாம்பின் வாயில்
தேரை குதித்துச் சென்று விழுவது
நாகம்முன் செய்த நல்வினைப் பயனோ?
தேரைமுன் செய்த தீவினைப் பயனோ?


இரவு பகலும் இடைவி டாமல்
பற்பல வருஷம் படித்து பீ.எல்.,
எம்.எல். பட்டம் எல்லாம் பெற்று
வந்திடும் பெரிய வக்கீல் மாரும்,
யாங்க ளில்லையேல் என்செய் வார்?’ எனப்

புத்தி யிலாது புலம்பித் திரியும்
குமஸ்தா வெனும்ஈக் கூட்டம் உம்மைக்
குத்தி ரத்தம் குடித்திடும், ஐயா!
கோர்ட்டில் சென்று குதித்திட வேண்டாம்!
குதித்துக் குடியைக் கெடுத்திட வேண்டாம்!

‘இன்ன படியென்று எழுதிவிட்ட
சிவனே வரினும் சிறிதும் அஞ்சேன்,
விதியினுக்கு ஆயிரம் விக்கினம் சொல்வேன்;
வருகிற வழியாய் வந்து எனைக் கண்டால்
சிக்கெலாம் போக்கித் தீர்ப்பையும் நடத்தித்

தருவேன்’ என்று சற்றும்வாய் கூசாது
உரைக்கும் அந்த உத்தம புருஷன்
நிறையா வயிற்றை நிறைத்திடக் கடலைத்
திறந்து விட்டாலும் திகையுமோ? ஐயா!
வீட்டை விட்டு வெளிவரா உமக்குக்

கோர்ட்டுக் காரியம் கொஞ்சமும் தெரியுமோ?
பாரப் படிகளும் பட்டிகைப் படிகளும்
சாக்ஷிப் படிகளும் சமன்ஸீப் படிகளும்
கணக்கி லடங்காக் கமிஷன் படிகளும்
ஜப்திப் படிகளும் லேலப் படிகளும்

வாறண்டுப் படிகளும் வாசற் படிகளும்
ஏணிப் படிகளும், இப்படி அப்படி
எல்லாப் படிகளும் ஏறி இறங்கி,
வாணாள் கொடுத்து வாண தீர்த்தம்
ஆட ஆளும் நீரோ? ஐயா!

கோர்ட்டுப் பீஸு குமஸ்தா பீஸு
கூடிக் காப்பி குடிக்கப் பீஸு
வெற்றிலை வாங்கிட வேறொரு பீஸு
வக்கீல் பீஸு மகமைப் பீஸு
வக்கா லத்து வகைக்கொரு பீஸு

எழுதப் பீஸு சொல்லப் பீஸு
எழுதிய தாளை எடுக்கப் பீஸு
நிற்கப் பீஸு இருக்கப் பீஸு
நீட்டின கையை மடக்கப் பீஸு
பாரப் பீஸு கீரப் பீஸு

பார இழவு பயிற்றுப் பீஸு
கண்டு பீஸு காணாப் பீஸு
முண்டுத் துணிக்கொரு முழுமல் பீஸு
அந்தப் பீஸு இந்தப் பீஸு
ஆனைப் பீஸு பூனைப் பீஸு

ஏறப் பீஸு இறங்கப் பீஸு
இப்படியாக என்றென் றைக்கும்
பீஸு பீஸாகப் பிச்சுப் பிடுங்கும்
கோர்ட்டில் சென்று குதித்திட வேண்டாம்,
குதித்துக் குடியை முடித்திட வேண்டாம்;

வக்கீல் உம்மைக்
கூட்டில் ஏற்றிக் குறுக்கு மறுக்காய்க்
கிராஸு கேட்டுக் கிடுக்கி விடுவான்;
சந்தேக மில்லை, சந்தேக மில்லை;
நீர்
அண்டப் புரட்டனை அறிய மாட்டீர்;

புத்தியில் பெரியவர், பொல்லாத வம்பர்;
ஆளும் தரமும் அறிந்திட வல்லவர்,
சீரும் திறமும் தெரிந்திடச் சமர்த்தர்;
ஆடிக் கறப்பதை ஆடிக் கறப்பார்;
பாடிக் கறப்பதைப் பாடிக் கறப்பார்;

தயவாய்ச் சொல்லுவார், தக்கில் கேட்பார்,
இரைந்து சொல்வார், எச்சில் எழும்புவார்;
பார் பார் என்பார், பல்லைக் கடிப்பார்;
போருக்கு நிற்பார், புலிபோல் பாய்வார்;
அங்கும் இங்கும் அசையாதே என்பார்,

குனியாதே என்பார், கோட்டைப்பார் என்பார்,
கோட்டையும் கூடக் கூட்டாக் காமல்
கேள்விகள் பலவும் கேட்க வருவார்.
‘ஓடும் குதிரைக்கு உச்சியில் கொம்புகள்
ஒன்றா? இரண்டா? உடன் சொலும்’ என்பார்;

நாம்,
குதிரைக்கு ஏது கொம்புகள் என்றால்
அது,
கோர்ட்டு அலட்சியக் குற்றம் என்பார்!
‘கேள்வியை நன்றாய்க் கேட்டுச் சொல்லும்;

இரண்டா? ஒன்றா? என்பது என் கேள்வி;
உண்டா? இல்லையா? என்றுநான் உம்மிடம்
கேட்டேனா? ஓய்? காதுகேட் காதோ?’
என்றெல்லாம் சொல்லி ஏமாற்றி விடுவார்,
குண்டில் விழுந்த குள்ள நரியைப்

படுத்தும் பாடெல்லாம் உம்மைப் படுத்துவார்,
இவர்,
ஈரங் கிகளை எடுத்துச் சொன்னால்
பீரங் கிகளும் பின்னிட் டோடும்;
பொல்லா தவர் அவர், பொல்லா தவர் அவர்.

இந்த வக்கீலுக்கு ஏழரை நாட்டனும்
இணையா வாரோ? இணையா வாரோ?
அறிந்து பிழையும், அறிந்து பிழையும்
சொந்த வீட்டில் துரும்பையும் தூக்கி
எறியச் சற்றும் இயலாது என்பவர்,

வக்கீல் வீட்டில் வரிக்கல் பிடுங்கப்
போவதும் எத்தனை புத்திகேடு, ஐயா!

மருமக்கள் வழி மான்மியம் நூலில் கோடேறிக் குடி முடித்த படலம் என்றப் பகுதியில் இருந்து ஒருங்கிணைத்தும், சுருக்கியும் தொகுத்தவர், சட்ட ஆராய்ச்சியாளர் வாரண்ட் பாலா. 

வக்கீல் தொழில் குறித்து, கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சி

‘‘வாதி கவர்ன்மென்டார் வழக்கை விசாரித்தோர் V_O_Chidambaram-Pillai
வாதியின் காலுதிர் மயிரினும் தாழ்ந்தோர்
நியாயமாக் கேட்குதல், நியாயமாய் எழுதுதல்
தயாளமாய்ச் சிட்சித்தல், தர்மமாய்க் காத்தல்
எங்ஙனம் காணலாம் இக்கலி யுகத்தில்?

இங்ஙனம் விசாரித்தோர் இருந்ததும் அன்றி,
இருதிறக் கட்சியியும், இருதிறச் சான்றும்
பெருந்திறப் பொய்களைப் பேசின. ஏனெனின்

முற்கால நீதி முறையெலாம் நீங்கத்
தற்காலம் வந்துள்ள சட்டங்கள் பொய்களை
உரைத்திடத் தூண்டும் உதவியே தந்துள
உரைத்திடப் பொய்களை உன்னினேன் என்னெனின்,
தீயன வற்றைச் செப்பலும் தீதென
ஆயும் அறிவினர் அறைந்திவன் நின்றனர்’’

என்று ஆசிரியப்பா வடிவிலான தனது சுயசரிதையில் ‘‘வழக்கு நடந்த வரலாறு’’ என்ற தலைப்பிலான பாடலில், எழுதியுள்ளார்.

இதில்,

‘‘தற்காலம் வந்துள்ள சட்டங்கள் பொய்களை
உரைத்திடத் தூண்டும் உதவியே தந்துள’’

என்ற வ.உ.சி அவர்களின் இந்த இரண்டு அடிகளை மட்டும் கவனித்தால், சட்டங்களைப் படித்தவர்களே பொய்களைப் பேசுகிறார்கள் என்கிற உட்பொருளை உணர்த்துகிறார்.

ஆகவே, சட்டத்தைக் கையாளும், இக்கலியுக மனிதனே பொய் பேசுகிறான்; இல்லையில்லை; திட்டமிட்டுப் பொய்யர்களாலும், நிதிபதிகளாலும் பொய்பேசத் தாராளமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளான் என்று சொல்வதே, மிகவுஞ் சரியானது!

இப்படி காரல் மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ், லெனின் உள்ளிட்ட பலர் சொல்லியுள்ள கருத்துக்களை தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்.

2 thoughts on “வக்கீல் தொழில் குறித்து மகாத்மா காந்தி…”

Leave a Reply